Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Køge pilleovne

De anførte salgs- og leveringsbetingelser gælder for både private og erhvervsdrivendes køb hos Køge pilleovne . For erhvervsdrivende henvises til særlige betingelser under afsnit 10.

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg, tilbud og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem partnerne.

Priser

Alle priser er inklusive 25% moms og i Danske Kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser, eksklusiv Færøerne og Grønland.

Generelt salg

Den angivende pris ved bestillingstidspunkt er den gældende bestillingspris.

Bestilling

Der kan bestilles varer hos Køge pilleovne via online handel, telefonisk, pr. fax eller i særlige situationer via e-mail. Beløbet for varen bliver trukket fra dit kort når varen er afsendt. Kortholder skal oplyse adresse og telefonnummer, når der oprettes profil eller handles.

Levering

Køge pilleovne kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, men vil altid bestræbe sig på at levering sker i henhold til det der er aftalt med køber. Levering sker for køberens regning. Leveringstid for varen er 1-7 arbejdsdage. Varerne bliver leveret med Postdanmark eller fragtmand, efter gældende fragtpriser.

Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer af oplysninger på hjemmesiden, salgs materialer og i øvrige brochurer. Køber har altid pligt til at kontakte Køge pilleovne , hvis køber har specifikke krav til produktet. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Køge pilleovne . Der tages ligeledes forbehold for ukorrekte billedmateriale. Det kan ikke kræves at produktvejledninger og lign. skal være på dansk.

Reklamation

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Køge pilleovne . Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side er ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Køge pilleovne inden rimelig tid efter varens modtagelse, hvilket er senest 2 måneder efter at fejlen eller manglen er konstateret. Køber opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangler i forbindelse med reklamation, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Fortrydelsesret

Ved forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages online, via telefon, fax eller e-mail, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til køberen. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetales varens pris. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler køberen. Skulle køber, mod forventning, fortryde et køb, kan køber indenfor 14 dage efter modtagelsen returnere varen til Køge pilleovne . Det forudsættes, at varen returneres til Køge pilleovne i væsentlig samme stand og mængde. Hvis ikke varen modtages retur i væsentlig samme stand og mængde, kan dette medføre forringet salgsværdi og Køge pilleovne ansætter i sådanne tilfælde varen skønsmæssigt ud fra en vurdering af en mulig salgsværdi. Varer der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg tages ikke retur.

Returnering:

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og seneste 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for træpilleovne, brændeovne, træpillefyr, skorstene samt øvrige varer der kun kan transporteres på paller. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr. 800. Når vi har modtaget og registreret returvaren tilbageføres pengene til kortholders kort

Særlige betingelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgs- og leveringsbetingelser som for forbruger, dog med følgende modifikationer: Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, medmindre andet skriftligt er aftalt. Der er 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. Køge pilleovne forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil hele købesummen inklusiv leverings omkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud. Efter forfald påregnes rykkergebyrer på 100,00 kr. pr. rykker samt rente pålydende 2 % pr. påbegyndt måned. Alle sager overdrages til RKI Kredit Information A/S såfremt fuld betaling ikke finder sted.

Person data og sikkerhed

Oplysninger i forbindelse med en bestilling af varer ligger i Køge pilleovne ApS’ system til brug for fremsendelse af varer. Køge pilleovne videregiver ikke de registrerede data. Køge pilleovne vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortinformationer eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse. Vi indsamler cookies.

Tvister

Enhver tvist mellem Køge pilleovne og køber skal afgøres efter dansk ret med Århus byret, som værneting.

Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Køge pilleovne eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Køge pilleovne eller dennes leverandørers muligheder for at levere. Køge pilleovne har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Køge pilleovne er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering. Spørgsmål kan rettes til Køge pilleovne pr. e-mail eller telefon.